Vertrouwenspersonen

Nijmeegse Studenten Wielervereniging Mercurius

Bij Mercurius streven wij naar een gezellige en veilige sfeer voor iedereen. Mocht er onverhoopt iets voorvallen waarbij leden zich niet prettig voelen, is het voor hen mogelijk om één van onze vertrouwenspersonen te benaderen om hierover te praten. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon helpen bij het kiezen van een mogelijke vervolgstap, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Daarbij behoudt de melder de regie.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat hij of zij niet over je melding mag spreken tenzij je hierom hebt gevraagd. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Uitzondering hierop is wanneer enig wettelijk voorschrift de vertrouwenspersoon tot mededeling verplicht of wanneer er sprake is van acuut gevaar of gewetensnood.

Karlijn van Weele: karlijnvanweele@hotmail.com – 0630212715

Siobhan Schleijpen: sschleijpen@gmail.com – 06 55145955

Jos de Heij:

Luc Vossen: